Interview: Yellow Lemon Cat

Mình có đam mê từ nhỏ đối với việc vẽ tranh, khi đó mình đã xem rất nhiều truyện tranh Nhật Bản và luyện tập theo những phong cách truyện tranh và nét vẽ ấy.